Aby skutecznie chronić swoją własność przemysłową należy nie tylko dokonywać zgłoszeń, ważna jest także ochrona w trybie postepowania spornego.

Dla naszych klientów prowadzimy postępowania sporne i procesy przed:

 • Urzędem Patentowym RP (UPRP),
 • sądami powszechnymi w Polsce,
 • Sądem ds. Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w Polsce,
 • Wojewódzkim i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Polsce,
 • Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO),
 • Urzędem Patentowym Stanów Zjednoczonych (USPTO),
 • pozostałymi krajowymi urzędami patentowymi.

Naszych klientów reprezentujemy w sprawach:

 • sprzeciwów wobec przyznanych praw wyłącznych,
 • unieważnień praw wyłącznych,
 • wygaśnięć praw wyłącznych,
 • skarg i skarg kasacyjnych,
 • naruszeń prawa własności przemysłowej,
 • zwalczania nieuczciwej konkurencji,
 • postępowań zabezpieczających,
 • dotyczących ochrony celnej,
 • zawierania ugód.