Postępowanie zgłoszeniowe dotyczące znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych poprzedzone jest przygotowaniem dokumentacji zgłoszeniowej i dokonaniem zgłoszenia w odpowiednim urzędzie patentowym, a niekiedy także badaniem zdolności ochronnej i rejestrowej. Prawidłowo przeprowadzony proces zgłoszeniowy to warunek uzyskania prawa. Dlatego dokładamy szczególnej staranności aby nasi Klienci mieli pewność, że ich przedmiot własności przemysłowej jest w dobrych rękach.

Dla naszych klientów prowadzimy postępowania zgłoszeniowe przed:

  • Urzędem Patentowym RP (UPRP) w sprawach znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych,
  • Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w sprawach unijnych znaków towarowych i wzorów przemysłowych,
  • Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w przypadkach rejestracji międzynarodowej znaków towarowych w ramach Porozumienia Madryckiego i Protokołu do Porozumienia Madryckiego,
  • Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) w sprawach wynalazków,
  • Urzędem Patentowym i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) w sprawach znaków towarowych, wynalazków oraz patent design,
  • pozostałymi krajowymi urzędami patentowymi na całym świecie w sprawach znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych.