Reklama kontekstowa niebezpieczna dla właścicieli marek!

In Feed

Reklama kontekstowa niebezpieczna dla właścicieli marek!

Jak wskazuje ostatni EU Obvervatory online advertising moze poważnie zagrażać firmom korzystającym z tego typu promocji. Raport (link na końcu artykułu) analizuje jak reklama kontekstowa moze wspomagać strony internetowe podejrzane o naruszenie praw własności przemysłowej (pwp). W szczególności analizuje on marki i sektory, ktore korzystaja z tej formy promocji oraz przeprowadza analizę firm reklamowych. Podczas, gdy właściciele marek mają możliwości umieszczania reklam kontekstowych i kontrolowania takich kampanii, w szczególności przy pomocy wyspecjalizowanych do tego firm reklamowych,  to jednak strony interenetowe podejrzane o naruszenia praw własności przemysłowej wciąż tworzą doskonałe środowisko marketingowe! Promocja, w postaci reklamy kontekstowej (tzw. „ads”) na takich podejrzanych o naruszenie praw własności przemysłowej stronach internetowych stwarza jednak ogromne ryzyko dla uczciwych firm, z których, jak wskazuje raport, pochodzi około połowa nakładów na tego typu reklamy. Po pierwsze, jak wskazuje Raport, ponad połowa (54%) reklam kontekstowych umieszczana jest przez firmy reklamowe w sektorach wysokiego ryzyka: strony ze złośliwym oprogramowaniem, oszustwami, strony dla dorosłych. Umieszczanie reklamy kontekstowej na tego typu stronach nie…

Jak wskazuje ostatni EU Obvervatory online advertising moze poważnie zagrażać firmom korzystającym z tego typu promocji.

Raport (link na końcu artykułu) analizuje jak reklama kontekstowa moze wspomagać strony internetowe podejrzane o naruszenie praw własności przemysłowej (pwp). W szczególności analizuje on marki i sektory, ktore korzystaja z tej formy promocji oraz przeprowadza analizę firm reklamowych.

Podczas, gdy właściciele marek mają możliwości umieszczania reklam kontekstowych i kontrolowania takich kampanii, w szczególności przy pomocy wyspecjalizowanych do tego firm reklamowych,  to jednak strony interenetowe podejrzane o naruszenia praw własności przemysłowej wciąż tworzą doskonałe środowisko marketingowe!

Promocja, w postaci reklamy kontekstowej (tzw. „ads”) na takich podejrzanych o naruszenie praw własności przemysłowej stronach internetowych stwarza jednak ogromne ryzyko dla uczciwych firm, z których, jak wskazuje raport, pochodzi około połowa nakładów na tego typu reklamy.

photo-1435459025078-9857f8933bc9

Po pierwsze, jak wskazuje Raport, ponad połowa (54%) reklam kontekstowych umieszczana jest przez firmy reklamowe w sektorach wysokiego ryzyka: strony ze złośliwym oprogramowaniem, oszustwami, strony dla dorosłych.

Umieszczanie reklamy kontekstowej na tego typu stronach nie wspomaga budowaniu siły marki i nie rozpowszechnia jej, a jedynie stwarza zagrożenie dla konsumentow i generuje zyski dla nieuczciwych właścicieli stron internetowych.

Po drugie, potencjalne oszustwa reklamowe zostały zidentyfikowane na aż 41% badanych stron internetowych!

Oszustwa te polegają na przykład na wielokrotnym generowaniu reklamy kontekstowej na stronach internetowych, w ten sposób, ze są one tak małe, (wielkosci pojedynczego pixela) ze sa one niewidoczne dla konsumenta, a przez to oszukują wlasciciela marki pobierajac oplate ze reklame w zasadzie nieistniejącą dla konsumenta!

Source: Patentujemy

Recent Posts