Używanie znaku towarowego różniącego się do zarejestrowanego

In Feed

Używanie znaku towarowego różniącego się do zarejestrowanego

Problematyka używania znaku towarowego, który różni się od znaku  na który Urząd Patentowy udzielił prawa ochronnego dość często pojawia się w obrocie gospodarczym, bowiem rzadko Uprawniony używa dokładnie tego samego oznaczenia. Często pojawiają się zmiany dotyczące kolorystyki, kroju czcionek, dodawania dodatkowych elementów etc. Wtedy rodzi się pytanie: czy taki znak towarowy jest jeszcze chroniony czy już nie? Najczęściej wątpliwości dotyczą znaków towarowych słownych, a więc sytuacji gdy taki znak jest zarejestrowany ale do obrotu (np na opakowanie) wchodzi jego graficzna forma (np z dodatkową grafiką i oryginalną czcionką). Co zasady, postać znaku towarowego słownego to zgodnie z rejestrem Urzędu Patentowego czarna prosta czcionka, ale trudno uznać, że nie będzie ochrony na dane zarejestrowane oznaczenie jeśli ktoś wprowadzi fantazyjną czcionkę a obok słów umieści grafikę.  Zatem, pomimo, że umieszczony na opakowaniu znak towarowy różni się od znaku figurującego w rejestrze, niewątpliwie taka eksploatacja znaku spełnia wymóg rzeczywistego jego używania . Jak to wytłumaczyć? Co do zasady: używanie znaku towarowego musi być zgodne z…

Problematyka używania znaku towarowego, który różni się od znaku  na który Urząd Patentowy udzielił prawa ochronnego dość często pojawia się w obrocie gospodarczym, bowiem rzadko Uprawniony używa dokładnie tego samego oznaczenia.

Często pojawiają się zmiany dotyczące kolorystyki, kroju czcionek, dodawania dodatkowych elementów etc.

Wtedy rodzi się pytanie: czy taki znak towarowy jest jeszcze chroniony czy już nie?

Najczęściej wątpliwości dotyczą znaków towarowych słownych, a więc sytuacji gdy taki znak jest zarejestrowany ale do obrotu (np na opakowanie) wchodzi jego graficzna forma (np z dodatkową grafiką i oryginalną czcionką).

Co zasady, postać znaku towarowego słownego to zgodnie z rejestrem Urzędu Patentowego czarna prosta czcionka, ale trudno uznać, że nie będzie ochrony na dane zarejestrowane oznaczenie jeśli ktoś wprowadzi fantazyjną czcionkę a obok słów umieści grafikę. 

u8GBf8bBSGy3YCIhyZeI_IMG_8737-500x333

Zatem, pomimo, że umieszczony na opakowaniu znak towarowy różni się od znaku figurującego w rejestrze, niewątpliwie taka eksploatacja znaku spełnia wymóg rzeczywistego jego używania .

Jak to wytłumaczyć?

Co do zasady:

używanie znaku towarowego musi być zgodne z niezwykle istotną funkcją, którą jest funkcja odróżniająca czyli odróżnianie towarów/usług jednego przedsiębiorstwa od towarów/usług innego przedsiębiorstwa.

I jeśli przez wszelkie modyfikacje znaku znak „straci” swoją pierwotną, zarejestrowaną formę, a konsekwencją tego będzie zaprzestanie odróżniania, to taki znak towarowy nie spełniać będzie już wymogów rzeczywistego używania i jako taki nie będzie podlegać ochronie.

Zatem ważne jest to, aby różnice między  dwiema postaciami znaku towarowego (zarejestrowana – używana) nie zmieniały charakteru odróżniającego tego znaku i to niezależnie od faktu, że owa odmienna postać również została zarejestrowana jako znak towarowy.

baldachim

Podkreśla to także orzecznictwo europejskie, które stwierdza wprost:

nie stoi on na przeszkodzie temu, by właściciel zarejestrowanego znaku towarowego mógł do celów wykazania jego używania w rozumieniu tego przepisu powoływać się na jego używanie w postaci różniącej się od postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany, pod warunkiem że różnice między tymi dwiema postaciami nie zmieniają charakteru odróżniającego tego znaku, i to niezależnie od faktu, że owa odmienna postać również została zarejestrowana jako znak towarowy” ( wyr. TSUE z 18.4.2013 r., C-12/12Colloseum Holding v. Levi Strauss & Co).

Source: Patentujemy

Recent Posts