Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Wzory przemysłowe to dziedzina twórczości wymagająca rejestracji i ochrony.
Naszym Klientom proponujemy pakiet profesjonalnych usług dotyczących szeroko rozumianego designu.

  • wykonujemy doradztwo w zakresie wyboru najlepszego modelu ochrony wzoru przemysłowego krajowego, unijnego i w trybie oddzielnych porozumień,
  • przygotowujemy dokumentację konieczną do zgłoszenia wzoru przemysłowego i składamy ją w odpowiednim urzędzie,
  • prowadzimy korespondencję z organami w celu jak najszybszego uzyskania prawa ochronnego,
  • wykonujemy specjalistyczne badania w bazach wzorów przemysłowych, zakończone raportem z rekomendacjami,
  • współpracujemy z kancelariami patentowymi na całym świecie w sprawach ochrony wzorów przemysłowych,
  • przygotowujemy opinie i analizy prawno-patentowe dotyczące między innymi zagadnienia czy wprowadzenie do obrotu określonego produktu naruszy prawa osób trzecich,
  • wyceniamy wzory przemysłowe oraz przeprowadzamy specjalistyczne audyty,
  • przygotowujemy porozumienia i umowy,
  • prowadzimy i organizujemy szkolenia oraz warsztaty z dziedziny wzorów przemysłowych, kierowane zwłaszcza do działów marketingu oraz badań i rozwoju.