Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

Wzór użytkowy zwany jest także małym patentem. Naszym Klientom którzy chcą chronić takie rozwiązanie zapewniamy kompleksowe usługi.

  • przygotowujemy pełną dokumentację zgłoszeniową: podanie, opis wzoru użytkowego, zastrzeżenia ochronne, rysunki, skrót i inne niezbędne dokumenty,
  • dokonujemy zgłoszeń i prowadzimy korespondencję z organami patentowymi na całym świecie w celu jak najszybszego uzyskania prawa ochronnego,
  • wykonujemy badania czystości patentowej i specjalistyczne poszukiwania w bazach krajowych i zagranicznych, zakończone raportem z rekomendacjami co do dalszych działań,
  • zapewniamy tłumaczenia dokumentacji zgłoszeniowej,
  • współpracujemy z kancelariami patentowymi na całym świecie w sprawach ochrony wzorów użytkowych,
  • przygotowujemy opinie i analizy prawno-patentowe dotyczące między innymi zagadnienia czy wprowadzenie do obrotu określonego produktu naruszy prawa wyłączne osób trzecich,
  • wyceniamy wzory użytkowe oraz przeprowadzamy specjalistyczne audyty,
  • przygotowujemy porozumienia i umowy,
  • prowadzimy i organizujemy szkolenia oraz warsztaty z dziedziny wzorów użytkowych, kierowane zwłaszcza do działów marketingu oraz badań i rozwoju.