Marcin Krzysztof Barycki

Rzecznik patentowy specjalizujący się w prowadzeniu spraw dotyczących prawa własności przemysłowej (wynalazki, wzoru użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe), zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa autorskiego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Przemysłowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z zagranicznymi i polskimi kancelariami prawnymi oraz prawno-patentowymi, a także zarządzając własnością intelektualną w spółkach prawa handlowego.

Jest zawodowym pełnomocnikiem przed Urzędem Patentowym RP,  Europejskim Urzędem ds Własności Intelektualnej w Alicante (EUIPO) oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO).

Redaktor naczelny specjalistycznego portalu dotyczącego prawa własności intelektualnej pod nazwą: Patentujemy.com, wykładowca akademicki, a także prelegent podczas zjazdów i kongresów.

Dariusz Dąbek

Rzecznik patentowy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, studium prawa europejskiego prowadzonego pod patronatem Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych w Łodzi oraz podyplomowych studiów z zakresu administrowania funduszami unijnymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Stypendysta programu TEMPUS na Uniwersytecie w Maastricht, 

Specjalizuje się w zakresie ochrony prawa własności przemysłowej (wynalazki, wzoru użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe), opracowywaniu i realizacji projektów finansowanych ze źródeł Unii Europejskiej oraz w zagadnieniach dotyczących prawa europejskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracował ze spółkami prawa handlowego, instytucjami samorządowymi, państwowymi osobami prawnymi oraz szkołami wyższymi. Wykładowca akademicki i trener szkoleń.

Jest zawodowym pełnomocnikiem przed Urzędem Patentowym RP,  Europejskim Urzędem ds Własności Intelektualnej w Alicante (EUIPO) oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO).

 

Kancelaria współpracuje stale z:

  • inżynierami z różnych dziedzin,
  • radcami prawnymi – specjalistami od procesów,
  • rzecznikami patentowymi z innych krajów.