Marcin Krzysztof Barycki

Rzecznik patentowy specjalizujący się w prowadzeniu spraw dotyczących prawa własności przemysłowej (wynalazki, wzoru użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe), zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa autorskiego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Przemysłowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z zagranicznymi i polskimi kancelariami prawnymi oraz prawno-patentowymi, a także zarządzając własnością intelektualną w spółkach prawa handlowego.

Jest zawodowym pełnomocnikiem przed Urzędem Patentowym RP,  Europejskim Urzędem ds Własności Intelektualnej w Alicante (EUIPO) oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO).

Redaktor naczelny specjalistycznego portalu dotyczącego prawa własności intelektualnej pod nazwą: Patentujemy.com, wykładowca akademicki, a także prelegent podczas zjazdów i kongresów.

Bezpośredni kontakt mailowy: marcin(a)barycki.com

Andrew Malarz

Licencjonowany rzecznik patentowy oraz prawnik w stanie Nowy Jork. Specjalista z zakresu ochrony znaków towarowych, wynalazków, praw autorskich, a także prawa federalnego (prawo imigracyjne i upadłościowe).

Uprawniony do reprezentowania Klientów przed Urzędem Patentowym i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych. Świadczy pomoc prawną w uzyskiwaniu ochrony praw własności przemysłowej również przed urzędami patentowymi takich państw jak Kanada oraz Meksyk.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Benjamin N. Cardozo School of Law w Nowym Yorku. Członek American Bar Association oraz New York State Bar Association. Specjalista.

Bezpośredni kontakt mailowy: andrewmalarz(a)gmail.com

Kancelaria współpracuje stale z:

  • inżynierami z różnych dziedzin,
  • radcami prawnymi – specjalistami od procesów,
  • rzecznikami patentowymi z innych krajów.