Marcin Krzysztof Barycki

Rzecznik patentowy specjalizujący się w prowadzeniu spraw dotyczących prawa własności przemysłowej (wynalazki, wzoru użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe), zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa autorskiego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Przemysłowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z zagranicznymi i polskimi kancelariami prawnymi oraz prawno-patentowymi, a także zarządzając własnością intelektualną w spółkach prawa handlowego.

Jest zawodowym pełnomocnikiem przed Urzędem Patentowym RP,  Europejskim Urzędem ds Własności Intelektualnej w Alicante (EUIPO) oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO).

Redaktor naczelny specjalistycznego portalu dotyczącego prawa własności intelektualnej pod nazwą: Patentujemy.com, wykładowca akademicki, a także prelegent podczas zjazdów i kongresów.

Bezpośredni kontakt mailowy: marcin(a)barycki.com

Piotr Urbanek

Radca prawny specjalizujący się w postępowaniach spornych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a także w prowadzeniu spraw cywilnych dotyczących dziedziny prawa własności przemysłowej (wynalazki, wzoru użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe), zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa autorskiego. 

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, oparte na kilkunastoletniej pracy w charakterze radcy prawnego w kancelariach prawnych oraz instytucjach publicznoprawnych, w których zajmował się także zagadnieniami z zakresu prawa nieruchomości, ochrony środowiska, prawa budowlanego oraz transportu.

Autor licznych publikacji związanych z problematyką prawną, publikowanych między innymi na łamach „Dziennika Gazeta Prawna” i kwartalnika „Radca prawny”. Wykładowca akademicki.

Bezpośredni kontakt telefoniczny: + 48 602 496 140

Dariusz Dąbek

Aplikant rzecznikowski. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, studium prawa europejskiego prowadzonego pod patronatem Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych w Łodzi oraz podyplomowych studiów z zakresu administrowania funduszami unijnymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Stypendysta programu TEMPUS na Uniwersytecie w Maastricht, 

Specjalizuje się w zakresie ochrony prawa własności przemysłowej (wynalazki, wzoru użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe), opracowywaniu i realizacji projektów finansowanych ze źródeł Unii Europejskiej oraz w zagadnieniach dotyczących prawa europejskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracował ze spółkami prawa handlowego, instytucjami samorządowymi, państwowymi osobami prawnymi oraz szkołami wyższymi.

Wykładowca akademicki i trener szkoleń. Jako konsultant zewnętrzny, współpracował z wieloma instytucjami otoczenia biznesu.

Andrew Malarz

Licencjonowany rzecznik patentowy oraz prawnik w stanie Nowy Jork. Specjalista z zakresu ochrony znaków towarowych, wynalazków, praw autorskich, a także prawa federalnego (prawo imigracyjne i upadłościowe).

Uprawniony do reprezentowania Klientów przed Urzędem Patentowym i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych. Świadczy pomoc prawną w uzyskiwaniu ochrony praw własności przemysłowej również przed urzędami patentowymi takich państw jak Kanada oraz Meksyk.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Benjamin N. Cardozo School of Law w Nowym Yorku. Członek American Bar Association oraz New York State Bar Association. Specjalista.

Bezpośredni kontakt mailowy: andrewmalarz(a)gmail.com

Mateusz Barycki

Aplikant rzecznikowski. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji  i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.

Specjalizuje się w zakresie ochrony prawa własności przemysłowej (wynalazki, wzoru użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe), zwalczania nieuczciwej konkurencji i prawa autorskiego.

Kancelaria współpracuje stale z:

  • inżynierami z różnych dziedzin,
  • radcami prawnymi – specjalistami od procesów,
  • rzecznikami patentowymi z innych krajów.