Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Posiadamy doświadczenie w sprawach ochrony znaków towarowych, znaków firmowych, marek, brandów, loga, sloganów, haseł reklamowych i innych oznaczeń odróżniających.

  • doradzamy w zakresie wyboru najlepszego modelu ochrony znaku towarowego krajowego, unijnego i w trybie międzynarodowym,
  • przygotowujemy pełną dokumentację zgłoszeniową i dokonujemy zgłoszeń w wybranych urzędach patentowych,
  • prowadzimy korespondencję z urzędami patentowymi w celu jak najszybszego uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy,
  • przygotowujemy opinie prawne i analizy dotyczące problematyki oznaczeń odróżniających,
  • badamy zdolność rejestrową znaków towarowych i przedstawiamy ją w formie raportu z rekomendacjami co do dalszych działań,
  • wyceniamy oznaczenia i przeprowadzamy specjalistyczne audyty,
  • przygotowujemy porozumienia i umowy,
  • prowadzimy i organizujemy szkolenia oraz warsztaty z dziedziny znaków towarowych, kierowane do działów marketingu, promocji, rozwoju i sprzedaży.