Podstawą prowadzenia biznesu jest zapobieganie nieuczciwej konkurencji i jej zwalczanie. Nasza kancelaria świadczy na rzecz przedsiębiorców specjalistyczne usługi w tej dziedzinie.

Działamy w oparciu o przepisy Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności w sprawach dotyczących:

  • niezarejestrowanych znaków towarowych,
  • niezgłoszonych do ochrony wzorów uzytkowych i przemysłowych, wynalazków i wszelkiego know-how,
  • wprowadzających w błąd oznaczeń przedsiębiorstwa,
  • wprowadzających w błąd oznaczeń towarów lub usług,
  • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • naśladownictwa produktów i know-how,
  • utrudniania dostępu do rynku,
  • fałszywych lub oszukańczych oznaczeń pochodzenia geograficznego towarów albo usług,
  • nieuczciwej lub zakazanej reklamy.

PATENTUJEMY.COM