Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

Z pasją podchodzimy do rozwiązań technicznych, które tworzą Wynalazcy. Dlatego naszym Klientom proponujemy najwyższej jakości usługi prawno-patentowe.

  • przygotowujemy pełną dokumentację zgłoszeniową: podanie, opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe, przykłady wykonania, rysunki, skrót i inne niezbędne dokumenty,
  • dokonujemy zgłoszeń i prowadzimy korespondencję z organami patentowymi na całym świecie w celu jak najszybszego uzyskania patentu,
  • wykonujemy badania czystości patentowej i specjalistyczne poszukiwania w bazach krajowych i zagranicznych, zakończone raportem z rekomendacjami co do dalszych działań,
  • zapewniamy tłumaczenia dokumentacji zgłoszeniowej,
  • współpracujemy z kancelariami patentowymi na całym świecie w sprawach ochrony wynalazków,
  • przygotowujemy opinie i analizy prawno-patentowe dotyczące między innymi zagadnienia czy wprowadzenie do obrotu określonego produktu naruszy prawa patentowe osób trzecich,
  • wyceniamy wynalazki i patenty oraz przeprowadzamy specjalistyczne audyty,
  • przygotowujemy porozumienia i umowy,
  • prowadzimy i organizujemy szkolenia oraz warsztaty z dziedziny wynalazków i patentów, kierowane zwłaszcza do działów marketingu oraz badań i rozwoju.